Σχετικά με το έργο

Σχετικά με το Έργο

Το παρόν ερευνητικό έργο αποτελεί μία διεπιστημονική προσέγγιση για την εύρεση πιθανών μορίων-αναστολέων της συσσωμάτωσης του Αβ, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της AD. Οι αναστολείς μπορεί να είναι είτε α) μικρές αμινοξικές ακολουθίες, τμήματα των πολυπεπτιδικών αλυσίδων πρωτεϊνών (πεπτίδια), που μπορούν να σχεδιαστούν ειδικά για την εξειδικευμένη αλληλεπίδραση με πρωτεΐνες στόχους, είτε β) φυσικά προϊόντα που απομονώνονται από φυτικούς ιστούς και παρουσιάζουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Τα μόρια-αναστολείς, τα οποία αναμένεται να αναστέλλουν τη ραγδαία συσσωμάτωση του Αβ, μπορούν να δράσουν ως «φάρμακα» κατά των δυσάρεστων επιπτώσεων της AD.

Διαβάστε περισσότερα