Σύμπραξη

ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΦΟΡΕΙΣ

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής

Ιστότοπος τομέα

Η Βιολογική Έρευνα, ειδικότερα, καθώς ασχολείται με τη μελέτη της ζωής, έχει άμεσες επιπτώσεις σε βασικούς τομείς της ανθρώπινης διαβίωσης όπως είναι η υγεία και το περιβάλλον. Επιπροσθέτως, λόγω των σημαντικών επιτευγμάτων των τελευταίων δεκαετιών και των υψηλών προσδοκιών για παραγωγή καινοτομίας στο μέλλον, η βιολογική έρευνα έχει κατακτήσει πολύ σημαντική θέση παγκοσμίως τόσο ως προς την αξία που η κοινή γνώμη της προσδίδει όσο και ως προς το ποσοστό χρηματοδότησης που απορροφά και το μερίδιο οικονομικής δραστηριότητας που υποκινεί. Ένας από τους βασικούς σκοπούς του Τμήματος είναι και η παραγωγή νέας γνώσης μέσα από την προαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και – κυρίως – εφαρμοσμένης έρευνας. Εξάλλου η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος – η οποία υποστηρίζεται τόσο από το ανθρώπινο δυναμικό του (μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, κ.ά.) όσο και από την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή του (εργαστήρια, όργανα, υπολογιστές, πειραματικά μέσα, κ.λπ.) – αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα και για την αναβάθμιση του επιπέδου της προσφερόμενης Διδασκαλίας και Εκπαίδευσης.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων

Ιστότοπος εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων (ΕΦΧΦΠ) του Τμήματος Φαρμακευτικής (Πανεπιστήμιο Πατρών) είναι ένα Πολυεπιστημονικό Εργαστήριο, το οποίο δίνει έμφαση στη Χημική Επιστήμη στη διεπαφή της Χημείας και της Βιολογίας. Πέρα από τα καθήκοντα διδασκαλίας στο μεταπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, η κύρια ερευνητική εστίαση του ΕΦΧΦΠ είναι η σύνθεση, η ανάλυση διαμόρφωσης και οι μελέτες δομής-δραστικότητας σε βιοδραστικά πεπτίδια και ανάλογα πεπτιδίων θεραπευτικής και / ή διαγνωστικής σημασίας.

Το ΕΦΧΦΠ λειτουργεί από το 1989 (επίσημο ίδρυμα το 1995, Εφημερίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας 38 / 22.02.95). Το Εργαστήριο είχε το προνόμιο να αποτελέσει τη βασική Μονάδα Εθνικού Δικτύου Εργαστηρίων που χορηγήθηκε από το Πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας της Ελλάδας (Stride 1991-1994, Project 91). Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η δημιουργία της μονάδας συνθετικών πεπτιδίων με την απαραίτητη υποδομή για την προώθηση της βασικής και κυρίως εφαρμοσμένης έρευνας για βιοδραστικά πεπτίδια φαρμακευτικής σημασίας.


ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

Ιστότοπος ινστιτούτου

To Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) ιδρύθηκε πρόσφατα, μέσω της συνένωσης δύο ινστιτούτων του ΕΙΕ, με στόχο την ανάπτυξη μιάς σύγχρονης, διεπιστημονικής ερευνητικής προσέγγισης στους τομείς της υγείας, του φαρμάκου και της βιοτεχνολογίας, και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πόλος καινοτομίας στην διεπιφάνεια Χημείας και Βιολογίας. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει Ινστιτούτο με ανάλογες δυνατότητες που να συνδυάζει αφενός την βιολογική έρευνα αιχμής (ανάδειξη βιολογικών στόχων, βιολογική αποτίμηση ιδιοτήτων νέων ουσιών) και αφετέρου στην οργανική και φαρμακευτική χημεία (ορθολογικός σχεδιασμός και σύνθεση βιοδραστικών ενώσεων – εν δυνάμει φαρμάκων – ειδικών για τους παραπάνω στόχους) για την ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών. Στηριζόμενο στην αξιοποίηση της συνέργειας της Χημείας με τη Βιολογία, την τεχνογνωσία του προσωπικού του και τις σημαντικότατες υποδομές του, το ΙΒΦΧΒ φιλοδοξεί να παίξει ένα ρόλο μονάδας-αιχμής, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, στην έρευνα για την ανακάλυψη φαρμάκων και βιοτεχνολογικών προϊόντων.


Η ΒιοΑρωγή Α.Ε. είναι ελληνική εταιρεία υπηρεσιών ICT που παρέχει προηγμένες υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον για ηλικιωμένους και χρόνιους ασθενείς. Συνδυάζοντας καινοτόμες τεχνολογίες, οι υπηρεσίες της ΒιοΑρωγής στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των ατόμων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, υποστηρίζοντας την ανεξάρτητη διαβίωσή τους. Η πλατφόρμα της εταιρείας προσφέρει σύγχρονες λειτουργίες επικοινωνίας και δικτύωσης, ιατρική παρακολούθηση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, καθώς και μηχανισμούς 24ωρης επίβλεψης και άμεσης επέμβασης σε επείγουσες καταστάσεις. Παράλληλα, οι υπηρεσίες της εταιρείας ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση των ηλικιωμένων και των χρόνιων ασθενών στη θεραπευτική τους αγωγή, ενώ παράλληλα προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας στους ίδιους και τους οικείους τους.


Boderm Φαρμακευτική A.E.

Ιστότοπος εταιρείας

Boderm Laboratories

Ιστότοπος εργαστηρίου

Η εταιρεία Boderm A.E. επενδύει στην έρευνα σε συνεργασία με πανεπιστημιακές σχολές και κέντρα έρευνας στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την τεκμηρίωση προϊόντων της. Συμμετέχει σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Δερματολογικά Συνέδρια, εκθέσεις πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, ανάπτυξης προϊόντων συμβάλλοντας στις καινοτομίες/εξελίξεις της βιομηχανίας μας.

Ο κοινός στόχος της Boderm και της Boderm Laboratories είναι να αναπτύσσουν συνεχώς πρωτοποριακά προϊόντα με νέες τεχνολογίες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στο Διεθνές περιβάλλον. Η Boderm A.E. τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει στην αναπτύξη, την παραγωγή και διάθεση Ιατροτεχνολογικών και Καλλυντικών Προϊόντων, Συμπληρωμάτων διατροφής και Φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση.

Το κέντρο έρευνας στις εγκαταστάσεις της Boderm Laboratories και οι παροχές του εργοστασίου αποτελούν εχέγγυο για την ποιότητα και τεκμηρίωση των προϊόντων σε πρώιμο στάδιο. Η Boderm και η Boderm Laboratories παρέχουν και δέχονται προτάσεις για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων με διεθνή καινοτομία.